Партнерства за медиуми


Дали сте агенција за рекламирање, франшиза или деловен консултант што работи со бизниси со франшиза? Ако е така, можете да се регистрирате подолу за да станете овластен медиумски партнер на Франшизек.


Како овластен медиумски партнер Франшизек, ќе добиете свој уникатен попуст-купон за попуст за да поминете на вашите клиенти. Вашите клиенти ќе добијат повластен попуст на сите рекламни пакети ПЛУС, исто така, ќе добиете провизија за нивните трошоци за рекламирање!


Вашите клиенти заштедуваат пари и создавате тековен пасивен приход, така што секој ќе добие. За да аплицирате за да станете овластен медиумски партнер на Франшизек, пополнете го образецот подолу